Фирмата е специализирана в транспорт на течни горива по шосе, съгласно ADR конвенция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспорт на горива транспорт на горива  транспорт на горива